Oslo; Living

Oslo 3 - Living (2022)
60 min, digital film, surround sound.
Steg 1:
2022 Utvalgte klipp i Offentlige rom i Oslo - fra uke 43-uke 46 2022.
Visninger på:
Tøyen T-banestasjon, (flere klipp 1 min fra hver scene)
Løren T-banestasjon, (flere klipp 1 min fra hver scene)
Deichmanske bibliotek Tøyen, (full scene)
Deichmanske bibliotek Bjørnholt, (full scene)
Haugerud senter, (full scene)
Furuset senter, (1 min klipp fra hver scene)
Mobilfix Grønland stasjon. (full scene)

Steg 2:
2025 Deretter inngår hele materialet fra living i langfilmen som blir lansert i 2025.

With Birgitte Larsen, Kjersti Dalseide, Manish Sharma, Khalid Mahmoud.
DOP Marte Vold


Oslo; Work, Speech, Living, Sexualities, Struggle er et flerårig film- og utstillingsprosjekt i offentlige rom basert på temaene arbeide, språk/tale, liv, seksualiteter og kamp. Hvert år filmes materiale for ett kapittel, som vises i fragmenter som installasjoner rundt om i Oslo, før det blir til ett kapittel i det overordnede verket: Oslo; Work, Speech, Living, Sexualities, Struggle, som ferdigstilles som film og multikanalsinstallasjon i 2025.

Living, skal utforske kreativt avvik og ideen om et levbart liv, et liv man kan kjenne seg igjen i. Motsatsen, et ulevbart liv—et liv tømt for mening, muligheter eller pasjon —gir kraft til ting vi omgir oss med slik som reklame, media eller kommersiell byplanlegging som søker å fortelle om hva man bør begjære.
Følelsen av det meningsløse sniker seg inn i tomrommene mellom våre begjær, og vår manglende evne til å leve opp til dem. Et levbart liv, dreier seg dermed også om å finne andre begjær og å være i avvik. I Living er dette satt på spissen og karakterenes avvik i hverdagen gjør den meningsfull, til en verden som eksisterer på «egne» premisser og er i avvik fra vanlig representasjon. Man har minimale avvik, som er nesten umerkelige men gir forskjell, og man har store avvik, som blir en binær motsetning til samfunnet rundt, og speiler det.
De ulike typene for avvik eksisterer utenfor mediene og fellesfortellingene om våre liv i sosiale medier, fortellinger som blir mer og mer like. Det kan være helt personlig eller sosialt. Et kjøpesenter kan bli brukt imot måten det ble designa på, betydningen av et område kan forandres pga samlinger av folk med en spesiell interesse; kulturelt, seksuelt, nerdete eller rusmessig. Men det kan også ligge i å lage et helt eget samfunn eller egen «familieenhet», med egne regler på godt og vondt.

Levbart liv/ulevbart liv, og avvik/konformitet, gir grunnstrukturen for filmens handling og helhet. Filmen har to lag, ett stort sett i et bolighus i utkanten av Oslo og ett i andre uterom i byen. Det går mellom det realistiske og det teateralske. Fem karakterer er i en alternativ «familieenhet». Dette blir fortalt i en urban, arkitektonisk og sosial ramme i Oslo som har en verdifortelling i seg selv: Miljøene forteller om verdier og gjøremål som sees på  attraktive – og som påvirker middelklassens forståelseshorisont, og gjør den lite mottagelig for å forstå, eller se, avvikende liv.
Living blander det dokumentariske og fiksjon og problematiserer begge formene.

Oslo; Work, Speech, Living, Sexualities, Struggle, begynte som del av Oslobiennalen, men er nå et uavhengig prosjekt i samarbeide med Filmbyrået Jack og Oslo Kommune. Det mottar støtte fra KORO og Fond for Lyd og bilde og Norsk kulturfond.
Links