Oslo; Living

Oslo 3 - Living (2022)
60 min, digital film, surround sound.
IN POST PRODUCTION. COMPLETE DESCRIPTION COMING SOON IN ENGLISH

With Birgitte Larsen, Kjersti Dalseide, Manish Sharma, Khalid Mahmoud.
DOP Marte Vold

Oslo; Work, Speech, Living, Sexualities, Struggle er et flerårig film- og utstillingsprosjekt i offentlige rom basert på temaene arbeide, språk/tale, liv, seksualiteter og kamp. Hvert år filmes materiale for ett kapittel, som vises i fragmenter som installasjoner rundt om i Oslo, før det blir til ett kapittel i det overordnede verket: Oslo; Work, Speech, Living, Sexualities, Struggle, som ferdigstilles som film og multikanalsinstallasjon i 2025. Denne søknaden til KOM er for ett av innspillings- og visningsårene, for Living.

Living, skal utforske avvik og ideen om et levbart liv, et liv man kan kjenne seg igjen i. Motsatsen, et ulevbart liv—et liv tømt for mening, muligheter eller pasjon —gir kraft til ting vi omgir oss med slik som reklame, media eller kommersiell byplanlegging som søker å fortelle om hva man bør begjære.
Følelsen av det meningsløse sniker seg inn i tomrommene mellom våre begjær, og vår manglende evne til å leve opp til dem. Et levbart liv, dreier seg dermed også om å finne andre begjær og å være i avvik. I Living er dette satt på spissen og karakterenes avvik i hverdagen gjør den meningsfull, til en verden som eksisterer på «egne» premisser og er i avvik fra vanlig representasjon. Man har minimale avvik, som er nesten umerkelige men gir forskjell, og man har store avvik, som blir en binær motsetning til samfunnet rundt, og speiler det.
De ulike typene for avvik eksisterer utenfor mediene og fellesfortellingene om våre liv i sosiale medier, fortellinger som blir mer og mer like. Det kan være helt personlig eller sosialt. Et kjøpesenter kan bli brukt imot måten det ble designa på, betydningen av et område kan forandres pga samlinger av folk med en spesiell interesse; kulturelt, seksuelt, nerdete eller rusmessig. Men det kan også ligge i å lage et helt eget samfunn eller egen «familieenhet», med egne regler på godt og vondt.

Levbart liv/ulevbart liv, og avvik/konformitet, gir grunnstrukturen for filmens handling og helhet. Filmen har to lag, ett stort sett i et bolighus i utkanten av Oslo, og ett i en tv-serie de ser på. Det går mellom det realistiske og det teateralske. Fem karakterer er i en alternativ «familieenhet». Dette blir fortalt i en urban, arkitektonisk og sosial ramme i Oslo som har en verdifortelling i seg selv: Miljøene forteller om verdier og gjøremål som sees på  attraktive – og som påvirker middelklassens forståelseshorisont, og gjør den lite mottagelig for å forstå, eller se, avvikende liv.
Living blander det dokumentariske og fiksjon og problematiserer begge formene.

Visning og distribusjon:
Offentlige rom: Living blir først vist scenevis i ulike offentlige rom rundt om i Oslo over en 6 ukers periode. Hver uke blir noen få scener sluppet.
Etter fem år med opptak, vises langfilmen også på kinoer, filmklubber og festivaler i tillegg til en installasjonsversjon i kunsthaller, kunstforeninger, kunstmuseer med tilhørende digitale rom.
Oslo... begynte som del av Oslobiennalen, men er nå et uavhengig prosjekt. Det gir mange fordeler, men jeg mener KOROs unik ekspertise og nettverk vil være til stor hjelp, og at vi bør samarbeide om eventer eller talks om verket når det er oppe, og om å tenke film som kunst i offentlige rom.
 
Links