Oblique Talks #1. 6.9.2021 at 18:00

Oblique Talks, #1. Lene Berg
Skrøner, troverdighet og urene følelser
Mandag 6.9.2021, Kl 18
Møllergata 34, ringeklokke C4, 0179 Oslo.
Lene Berg
Skrøner, troverdighet og urene følelser


"Som en del av arbeidet med prosjektet FRA FAR (film og utstilling) har jeg undersøkt den sjangeren, eller den tenkemåten, som kalles melodrama og som er tett beslektet med det som innen film- og underholdningsindustrien gjerne kalles for "gode historier”. Som tittelen antyder tar FRA FAR utgangspunkt i arven fra faren min, Arnljot Berg, som var filmregissør og forfatter, eller åndsarbeider som han likte å kalle seg. Han begikk selvmord når jeg var tenåring og dette prosjektet er et forsøk på å komme i kontakt med ham og med den tiden og det landet han levde og virket i. På et plan levde faren min sitt liv som et melodrama; selv har jeg jobbet hardt med å prøve å komme unna den måten å tolke verden og livet på. Når jeg nå tar opp melodramaet til revurdering er det blant annet fordi jeg leter etter veier inn i lengre filmfortellinger som samtidig fører ut av den nå dominerende sosial-realistiske dramaturgiske modellen, der krav om naturlighet, autentisitet og identifikasjon overskygger alle andre filmatiske idéer og uttrykk."

Oblique Talks er en serie med kollegiale samtaler som holdes en gang i måneden på en mandag kveld. Det kan ha form av et seminar, en forelesning, en mer uformell samtale eller noe mer performativt. Fokuset er i hvert tilfelle på et aspekt eller en tematikk som event-holderen synes er interessant. Dette er ikke kunstnerpresentasjoner. 

PÅMELDING:
På grunn av små lokaler, er det begrenset antall deltagere opp til 20 deltagere. Send mail til studio  at   obliqueinstitute.net for å melde deg på . Når vi har nådd 20 deltagere stenges påmeldingen. 

Oblique Talks er støttet av Norsk Kulturfond og Fritt Ord