Oblique Talks #5. 09.05.2022 at 18:00

Oblique Talks, #5. Ane Hjort Guttu, 
FRAGMENTER OM OMFUNKSJONERING
Mandag 9.5.2022, Kl 18, vennligst kom presis. 
Møllergata 34, ringeklokke C4, 0179 Oslo.
Ane Hjort Guttu
FRAGMENTER OM OMFUNKSJONERING


Visse arbeider skal ikke lenger være individuelle opplevelser (ha karakter av verker). De retter seg heller mot å omforme bestemte virksomheter og institusjoner. (Bertolt Brecht i innledningen til skriftserien Versuche, 1929).

I det siste har jeg tenkt mye på et helt spesifikt problem (eller utfordring), nemlig hva man bør gjøre, som kunstner, når den kunstneriske prosessen, og etikken i den kunstneriske prosessen, krever at visningskontekst, distribusjon og kommunikasjon om verket må endres. Dette skjer selvfølgelig i større eller mindre grad hele tiden, man tilpasser verk til visningskontekst eller omvendt. Jeg kjenner meg imidlertid stadig konfrontert med at jeg må gjøre mer radikale endringer, feks ved å vise film på kino og ikke i kunstrommet. Har sett litt på Brecht og andre i forbindelse med dette. 

Presentasjonen består av en ansamling med fragmenter som vi kan diskutere ut fra.
--

Ane Hjort Guttu er billedkunstner bosatt i Oslo. Hun arbeider innenfor en rekke ulike medier, men har i de siste årene hovedsakelig konsentrert seg om film- og videoverk som spenner fra undersøkende dokumentarfilm til poetisk fiksjon. Arbeidene hennes tar for seg forholdet mellom frihet og makt, økonomi og offentlig rom, sosial endring og enkeltpersoners handlingsrom. Guttu er også aktiv som kurator og skribent, og hun er professor ved Kunsthøyskolen i Oslo, avd. Kunstakademiet. 

Oblique Talks er en serie med kollegiale samtaler som holdes en gang i måneden på en mandag kveld. Det kan ha form av et seminar, en forelesning, en uformell samtale eller noe mer performativt. I hvert tilfelle er fokuset på et aspekt eller et tema som kunstneren/filmskaperen finner interessant i forhold til det bevegelige bildet. Dette er ikke kunstnerpresentasjoner. 

PÅMELDING:
På grunn av små lokaler, er det begrenset antall deltagere opp til 20 deltagere. Svar på denne mailen for å melde deg på til dette eventet. Når vi har nådd 20 påmeldte stenges påmeldingen. 

Oblique Talks er støttet av Norsk Kulturfond og Fritt Ord.