Oblique Talks #8. 20.03.23 at 18:00

Oblique Talks #8. Itonje Søimer Guttormsen, 
La det bli lys!
Monday 20.03.2023, Kl 18, please be on time. 
Møllergata 34, buzzer C4, 0179 Oslo.
Please RSVP

Itonje Søimer Guttormsen
La det bli lys! 
 

I ønsket om å være i en reell oppdagelsesreise med det enda unge filmmediet, men på samme tid forholde seg til instanser (støttesystem, visningsarenaer mm) som har ambisjoner for publikumsappell og ser etter det gjenkjennelige, står vi som filmskapere ovenfor en sabla knute. Å klare å holde seg åpen, sensitiv, risikovillig, nysgjerrig, begeistret og til stede i de lange og mange prosessene fra idéutvikling til ferdig film blir, opplever jeg, vanskeligere og vanskeligere. Men uten disse egenskapene, eller innstillingene ser vi ikke lyset for bare frykten, og filmen dør. Hva kan hjelpe oss her? Hva kan vi ty til for å stå imot fryktbasert kvalitetssikring fra ytre instanser og i vårt eget indre?

Under et opphold på Sta Katharina klosteret på Majorstuen i fjor, hvor jeg søkte ly fra Oslotigeren for å ringe inn noen frigjørende og på samme tid beskyttende rammer til mitt neste filmprosjekt, kom jeg over en tekst av en for meg ukjent avantgardistisk filmskaper, levemann og poet; James Broughton, som umiddelbart resonerte og gav mot. I «Seeing the Light» (City Lights, 1977) argumenterer Broughton for hvordan begreper som Zen, Oz, Alchemy og Tao hjelper ham i det skapende filmarbeidet. Han skriver:

“For me cinema is not social phenomenon or cultural question mark, it is a potential oracle of the imagination. For me cinema is poetry and love and religion and my duty to the Lords of Creation. I use these terms interchangeably.»

Med utgangspunkt i teksten til Broughton og egne erfaringer med å ty til rammeverk og ritualer fra religiøse, mystiske eller terapeutiske praksiser, ønsker jeg å åpne opp en samtale om mulige frigjørende verktøy for å fange nye bilder som inneholder liv og lys – hva nå enn det er for noe.

(Tittel hentet fra en samling av Hildegaard af Bingens kontemplasjoner)

Itonje Søimer Guttormsen er filmskaper bosatt i Oslo. Hun har utdannelse fra European Film College, Den Norske Filmskolen og Valand Akademin. I 2021 utkom hun med spillefilmen «Gritt», som er en videreføring av kortfilmen «Retrett» fra 2016. Hun er opphavskvinne for  performance gruppen «Lilithistene» (2015-), Oslokoret «KORET» (2008-) og den stedsspesifikke filmfestivalen «ByFlimmer» (2014-16). Hun arbeider nå med sin andre spillefilm «Butterfly» med Mer Film som produsent.
www.andropia.no

Oblique Talks er en serie med kollegiale samtaler som holdes en gang i måneden på en mandag kveld. Det kan ha form av et seminar, en forelesning, en uformell samtale eller noe mer performativt. I hvert tilfelle er fokuset på et aspekt eller et tema som kunstneren/filmskaperen finner interessant i forhold til det bevegelige bildet. Dette er ikke kunstnerpresentasjoner. 

PÅMELDING:
På grunn av små lokaler, er det begrenset antall deltagere opp til 20 deltagere. Svar på denne mailen for å melde deg på til dette eventet. Når vi har nådd 20 påmeldte stenges påmeldingen. Vennligst kom presis. 


Oblique Talks er støttet av Norsk Kulturfond og Fritt Ord.