Oblique Talks #4. 28.03.2022 at 18:00

Oblique Talks, #4. Louisa Layne,
Isaac Juliens "Looking for Langston"
Mandag 28.3.2022, Kl 18, vennligst kom presis. 
Møllergata 34, ringeklokke C4, 0179 Oslo.
Louisa Layne
Isaac Julien “Looking for Langston”

 
For denne månedens Oblique Talks fører Louisa Layne en diskusjon om Isaac Juliens verk om Langston Huges fra 1989, “Looking for Langston”.
Filmen er et nøkkelverk i nyere britisk film, og karibisk-engelsk og queer film spesielt. Den er også en krysning mellom dokumentar og fiksjon, og ikke minst, en film hvor bevegelse og dans har en betydelige rolle. Looking for Langston tar utgangspunktet i Langston Hughes, en av de viktigste forfatterene og tenkerne i Harlemsrenessansen, og ser på ham tilbake i tid fra et ståsted av slutten av 80 tallet med et begjærende skeivt blikk 

Louisa Olufsen Layne er førstelektor i engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo. Hun avsluttet nylig et 3-årig postdoktorprosjekt om Harlemrenessansen (Universitetet i Oslo). Hun har en doktorgrad i engelsk litteratur om forfatterskapet til Linton Kwesi Johnson (Universitetet i Oxford, 2017)

Oblique Talks er en serie med kollegiale samtaler som holdes en gang i måneden på en mandag kveld. Det kan ha form av et seminar, en forelesning, en uformell samtale eller noe mer performativt. I hvert tilfelle er fokuset på et aspekt eller et tema som kunstneren/filmskaperen finner interessant i forhold til det bevegelige bildet. Dette er ikke kunstnerpresentasjoner. 

PÅMELDING:
På grunn av små lokaler, er det begrenset antall deltagere opp til 20 deltagere. Svar på denne mailen for å melde deg på til dette eventet. Når vi har nådd 20 påmeldte stenges påmeldingen. Denne uken har vi visninger av klipp i forkant av samtalen, så vennligst kom presis. 


Oblique Talks er støttet av Norsk Kulturfond og Fritt Ord.